Kontakt z nami
Znajdź gabinet
ClearSplint
Dla lekarzy
Szkolenia

Zalecenia

Zaleca się unikania:

  • Produktów spożywczych oraz napojów silnie barwiących, ponieważ może to prowadzić do trwałych przebarwień szyn.
  • Spożywania posiłków oraz picia napojów gorących bez zdjęcia szyn.
  • Palenia tytoniu w nakładkach - jest ono niedozwolone, ponieważ może spowodować powstanie plam lub odbarwień nakładek.
  • Żucia gumy podczas noszenia nakładek, ponieważ może się ona przyklejać do nakładek. Żucie gumy może spotęgować naturalną podczas leczenia ortodontycznego ruchomość zębów.
  • Wysokich temperatur - szyny nie powinny być narażone na ich działanie - może to powodować trwałe odkształcenie materiału oraz negatywnie wpłynąć na ich walory lecznicze.
clearsplint.pl
clearsplint.pl

Formularz kontaktowy

[ zamknij ]

Harmonogram szkoleń CLEARSPLINT INVIVISBLE SOLUTION™

Szkolenie

Data

Czas trwania

Miejsce

Koszt